Nếu khi vào thì hiện ra dòng  “Untrusted App Developer” như ảnh dưới hiện ra thì làm theo các bước sau :

Bước 1 : nhớ thên nhà phát triển hiện ra sau đó

Bước 2 : Vào Cài đặt -> Cài đặt chung -> Quản lý cấu hình & Thiết bị

Sau đó tìm tên nhà phát triển nãy hiện lên như ảnh trên phần bị bôi trắng rồi ấn vào đó.

Bây giờ bạn sẽ thấy chi tiếp các app trong đó có app bạn vừa cài, ấn vào Tin cậy”…”

Sau đó sẽ hiện chữ Verifield hoặc ĐÃ XÁC MINH như ảnh dưới là ok.

 Bước 3 : vào app và tận hưởng.

 

VIDEO HƯỚNG DẪN CÁCH XỬ LÝ UNTRUSTED APP DEVELOPER 

Comments

comments