Bộ app apple ( No Jaibreak)

Đây là tổng hợp bộ app apple kèm link tải trực tiếp không cần jaibreak. Chỉ là dung lượng file rất nặng nên các bạn ráng cắm máy chờ nhé :D DANH...

Cách xử lý message “Untrusted app developer”

Nếu khi vào thì hiện ra dòng  “Untrusted App Developer” như ảnh dưới hiện ra thì làm theo các bước sau : Bước 1 : nhớ thên nhà phát triển hiện ra sau...