Tài khoản Apple ID các quốc gia

p/s 1 : không log icloud chỉ log appstore
p/s 2 : trước mắt mới có vài quốc gia phổ biến b cần thêm quốc gia nào thì pm mình làm thêm và update post này 😉=====================================
Pass chung : Hieutruong@123 ( chữ H viết hoa ) trừ các id ghi pass riêng bên cạnh

VN : hieuvn.Zimbabwe@icloud.com Hieutruong@12345
Mỹ : hieuvn.Swaziland@icloud.com Hieutruong@123456
Trung quốc : Hieutruong.china@icloud.com Hieutruong@123456
Canada : Hieutruong.canada@icloud.com Hieutruong@12345
Singapore : Hieutruong.belgium@icloud.com
Nhật : Hieutruong.japan@icloud.com pass : Hieutruong@1234568
Úc : hieuvn.Australia@icloud.com Hieutruong@12345
UK : Hieutruong.uk@icloud.com Hieutruong@12345
Đài Loan : Hieutruong.taiwan@icloud.com
Hàn Quốc : Hieutruong.hanquoc@icloud.com Hieutruong@123456
Đức : Hieuvn.germany@icloud.com Hieutruong@12345
Philipphin : Hieutruong.philippin@icloud.com
Thái Lan : Hieutruong.thailand@icloud.com Hieutruong@123456

( updating )

Comments

comments